Diàleg entre un senglar i un porc vietnamita

El govern ha prohibit l’ús dels porcs vietnamites com a mascotes. També, fa uns dies, s’anunciava l’inici d’una comissió per afrontar l’excessiva proliferació de porcs senglars. Són mesures que cal celebrar però que arriben amb anys de retard, malgrat l’advertència dels experts i sectors afectats. El 2016 vaig signar, junt a deu persones més d’Oliva, un escrit a la Conselleria d’Agricultura advertint del conflicte i les seues repercussions agrícoles o ecològiques. Supose que algú degué prendre nota però no hauria estat de sobres una contestació, més que fora per cortesia, que mai no es va produir. El text “Diàleg entre un senglar i un porc vietnamita”, que amablement ha publicat “La Veu”, pretén recordar la persistència i agreujament d’un problema que cal abordar de forma urgent.

Enllaç amb La Veu

https://www.diarilaveu.com/dialeg-entre-un-senglar-i-un-porc-vietnamita